នយោបាយ

ស្ថានបេសកកម្ម អចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំ ​UN សោកស្តាយជាខ្លាំង ចំពោះការវាយតម្លៃ​ខុស និងបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ​ ពីការវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយនៅកម្ពុជា​ របស់លោកស្រី​ រ៉ូ​ ណាស្មីត

To Top