ព័ត៌មានជាតិ

ប៉ាឡេស្ទីន អបអរសាទរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសបន្តតំណែង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មី

ប៉ាឡេស្ទីន អបអរសាទរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសបន្តតំណែង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មី

Facebook Comments

To Top