ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន អបអរសាទរសម្ដេចតេជោ ក្នុងឱកាសបន្តតំណែង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មី

To Top