នយោបាយ

អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន អតីតសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សា ជាប់ឆ្នោត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ពាក់ព័ន្ធអំពើក្បត់ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ លោក ហម វុទ្ធី អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ជាប់ឆ្នោតមកពី គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវបាន អាជ្ញាធរចុះព័ទ្ធចាប់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការរួមគំនិតក្បត់ ជាមួយលោកសម រង្ស៊ី

Facebook Comments

To Top