ព័ត៌មានជាតិ

សាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ បើកបវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ចូលរៀនថ្ងៃទី២ កញ្ញានេះហើយ !

ភ្នំពេញ៖ បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះហើយ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅគ្រប់ទីតាំងសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ទាំង ២០សាខា

* ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋានសិស្ស ២កំប្លេ (ផុតកំណត់ ៣១-សីហា-២០១៩)

* ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១វគ្គ ផ្តល់ជូនសៀវភៅសិក្សាគូល័រ ១ឈុត (ផុតកំណត់ ០៧-កញ្ញា-២០១៩)

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ 092 67 67 77 / 078 8888 15 / 078 9999 16 / 023 9999 86

Facebook Comments

To Top