នយោបាយ

សម្តេចតេជោ៖កម្ពុជា-ឡាវ សម្រេចដូរបង្គោលព្រំដែន ព្រោះសព្វថ្ងៃបង្គោលតូច

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា កម្ពុជានិងឡាវបានព្រមព្រៀងដូរបង្គោលព្រំដែន ព្រោះបង្គោលសព្វថ្ងៃនៅតូច ហាក់ដូចជាព្រំដី រវាងប្រជាជន និងប្រជាជនទៅវិញ មិនសមជាបង្គោលព្រំសីមា នៃព្រំដែនរដ្ឋនោះទេ ៕

Facebook Comments

To Top