នយោបាយ

អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សផលិតវិដេអូ ស្តីពី សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេស តបករណីស្នើដោះលែង លោក កឹម សុខា

យោងមតិដឹកនាំសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ! ខ្ញុំបាទសូមផ្ញើជូននូវវីដេអូ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស បានផលិតជាផ្លូវការមួយស្ដីអំពី” សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក” ដោយមានការអានជាភាសាខ្មែរផងនិងអង់គ្លេសផង ។

ហេតុនេះ ខ្ញុំបាទសូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងគ្រប់ស្ថានីយ៍ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ដើម្បីចាក់ផ្សាយវីដេអូផ្លូវការនេះ តាមគ្រប់ទូរទស្សន៍ រដ្ឋនិងឯកជន និងបង្ហោះតាមគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ សង្គមចាប់ពីថ្ងៃរសៀលនេះតទៅ។ វីដេអូផ្លូវការនេះមានរយៈ ពេល04នាទី48 វិនាទី៕

Facebook Comments

To Top