ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមសិស្សធ្លាក់បាក់ឌុប ប្រមូលផ្ដុំគ្នា តវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំ ស្នើឲ្យបូកពិន្ទុឡើងវិញ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមសិស្សានុសិស្ស ដែលធ្លាក់ការប្រឡង បាក់ឌុបព្រមទាំង អាណាព្យាបាល របស់ពួកគេ បានប្រមូល ផ្ដុំ នៅខាងមុខក្រសួង អប់រំនៅថ្ងៃទី១១ កញ្ញានេះ ដើម្បីធ្វើការតវ៉ា និងស្នើដល់ក្រសួងអប់រំ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យបូកពិន្ទុឡើងវិញ ។

Facebook Comments

To Top