នយោបាយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចកែសម្រួលរបៀបការងារ និងបែងចែកភារកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួល សេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងបែងចែកភារកិច្ច ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស សំដៅធានាការអនុវត្តច្បាប់ និងដឹកនាំកិច្ចការទូទៅរបស់រដ្ឋ ។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

Facebook Comments

To Top