ព័ត៌មានជាតិ

ពិតជាអស្ចារ្យៗ និងកាន់តែកក្រើក ឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធ ១០,០០០ដុល្លារ និងរង្វាន់ធំៗជាច្រើន គ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី WeGO

ឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធ ១០,០០០ដុល្លារ និងរង្វាន់ធំៗជាច្រើន គ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី WeGO៖

  ទូរស័ព្ទ iPhone XS Max ចំនួន ៤ រង្វាន់

  iPad Pro 9.5 inches ចំនួន ៤ រង្វាន់

  ទូរទស្សន៍ LG Smart TV ចំនួន ១០រង្វាន់

  ម៉ូតូ Zoomer X ចំនួន ២ រង្វាន់

  កុំព្យូទ័រ ASUS ចំនួន ៤ រង្វាន់

  ទូរទឹកកក LG ចំនួន ១០រង្វាន់

  ទឹកប្រាក់ ៥,០០០ដុល្លារ + ដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសជប៉ុន + ជិះ WeGO ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១ឆ្នាំ

  ទឹកប្រាក់ ៣,០០០ដុល្លារ + ដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសជប៉ុន + ជិះ WeGO ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១ឆ្នាំ

  ទឹកប្រាក់ ២,០០០ដុល្លារ + ដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសជប៉ុន + ជិះ WeGO ឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១ឆ្នាំ

** របៀបនៃការចូលរួម៖ ងាយៗ គ្រាន់តែ

1) ទាញយកកម្មវិធី WeGO ពី App Store ឬ Play Store ឬតាមរយៈ https://qrco.de/wegotaxiapp

2) ចុះឈ្មោះនិងវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

3) ចូលទៅ Menu ស្វែងរកពាក្យ Refer & Earn រួចវាយបញ្ចូលលេខកូដ (KVPL) ជាការស្រេច។ 

 ** ការចាប់រង្វាន់មានចំនួន ៣លើក៖ 

– លើកទី១៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ 

– លើកទី២៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ 

– លើកទី៣៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ 

** ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) ពី Facebook Page: DapNews-LookingToday-Dap-Business-WeGo Taxi App

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ 085 / 086 994 588 ឬ 069 / 095 660 660

Facebook Comments

To Top