ព័ត៌មានជាតិ

និន្ទេស A ខ្ពស់ជាងគេ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ ជាប់១៣៥នាក់ ខណៈរតនគិរី មានតែម្នាក់

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញថា បេក្ខជនប្រឡង​ជាប់និន្ទេសA ចំនួន២៩០នាក់ ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញ មានតួលេខខ្ពស់ជាងគេ ចំនួន១៣៥នាក់ ខណៈខេត្តរតនគិរីមានតែម្នាក់៕

Facebook Comments

To Top