ព័ត៌មានជាតិ

បេក្ខជន​ជាប់និទ្ទេស​ A ២៩០ នាក់, ​ B ១​ ៥៣២ នាក់, C ៤ ៦៣១ នាក់, D ១៣ ៩៩៩ នាក់, E ៥៤ ៦០៧ នាក់

 

ភ្នំពេញ៖ តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ កញ្ញានេះ បានបង្ហាញ លទ្ធផល​បេក្ខជន​ សរុប​តាម​និទ្ទេស​ នា​សម័យ​ប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨ ក្នុងនោះបេក្ខជន និទ្ទេស​ A ២៩០ នាក់ បេក្ខជន និទ្ទេស​ B ១​ ៥៣២ នាក់ បេក្ខជន និទ្ទេស​ C ៤ ៦៣១ នាក់ បេក្ខជន និទ្ទេស​ D ១៣ ៩៩៩ នាក់ និងបេក្ខជន និទ្ទេស​ E ៥៤ ៦០៧ នាក់៕

Facebook Comments

To Top