ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រ ​ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងឥស្សរជន ៤រូប ជារដ្ឋលេខា និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសាធាការ

Facebook Comments

To Top