នយោបាយ

ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា ពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំ ឆមាសក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ

ភ្នំពេញ៖ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាស នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ដោយមានរបៀបវារៈមួយចំនួន ជាពិសេសទស្សនៈវិស័យលើវិភាគទាន រួមចំណែករបស់ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ ក្នុង១ឆ្នាំ កន្លងមក ៕

Facebook Comments

To Top