នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ យកចិត្តទុកដាក់ការងារ អក្ខរកម្ម ក្នុងឱកាសទិវា អក្ខរកម្មជាតិ ៨កញ្ញា

ភ្នំពេញ ៖ សារលិខិតអបអរ សាទរក្នុងឱកាស ទិវាអក្ខរកម្មជាតិ៨ កញ្ញា ២០១៩របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានលើកឡើងថា ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ការងារ អក្ខរកម្មទៅនឹងជំនាញ មុខរបរជាពិសេសឈាន ទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅប្រែក្លាយ ពលករប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធទៅជាពលករដែលមានជំនាញស្របតាម «យុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មី» របស់កម្ពុជា សម្តេចបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិ សហគមន៍ និងពលរដ្ឋគ្រប់រូប យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាបន្តទៀត ដល់ការងារអក្ខរកម្មនូវ៨ចំណុច៕

Facebook Comments

To Top