ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ៖ នៅពេលអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ ផ្លូវប្រសព្វ ដោយជួបស្ថានភាព ដូចក្នុងរូបតើអ្នកត្រូវផ្តល់ សិទ្ធិឲ្យរថយន្តណាមួយ ចេញទៅមុន?

ភ្នំពេញ ៖ ស្វែងយល់ពីច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកកាត់ បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ៖ សិទ្ធិអាទិភាពនៅត្រង់ផ្លូវខ្វែងប៉ុនគ្នា គ្មានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់អាទិភាព នៅពេលអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រសព្វ ដោយជួបស្ថានភាព ដូចក្នុងរូបតើអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ រថយន្តណាមួយចេញទៅមុន?

ដោយ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top