ព័ត៌មានជាតិ

លោក ហូរីណូអ៊ុជិ ហ៊ីដេហ៊ីសា កំពុងជប់លៀង ក្នុងឱកាសបញ្ចប់បេសកកម្ម ការទូតនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ លោក ហូរីណូអ៊ុជិ ហ៊ីដេហ៊ីសា ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា ចប់អាណត្តិ នៅរសៀល ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បានរៀបចំពិធីជប់លៀង ក្នុងឱកាសបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា៕

ដោយ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top