អន្តរជាតិ

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា សត្វបង្គួយមានការវិវឌ្ឍន៍ អាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌ របស់វាក្នុងមួយជីវិត ដើម្បីការរស់នៅ

វាលខ្សាច់ Mojave ៖សត្វបង្គួយតូចមួយ នៅវាលខ្សាច់ Mojave បានជួយបញ្ជាក់ចុងក្រោយ នូវដំណើរវិវត្តន៍ ដែលបានធ្វើឡើងជាង១០០ ឆ្នាំមុន ខណៈភាគច្រើននៃសត្វបង្គួយ នៅក្នុងតំបន់បានផ្លាស់ប្តូរពណ៌ ដោយសញ្ញាសម្គាល់ពណ៌ខៀវ និងពណ៌ត្នោតមួយដែលហៅថា Pisgah Lava Flow មានពណ៌ខ្មៅជុំវិញ របស់វាយោងតាមការចេញ ផ្សាយពីគេហទំព័រឆៃណាឌៀលី។

វាជាបាតុភូតមួយ ដែលជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលមានការភាន់ច្រឡំយូរ នៅពេលដែលខ្សែពណ៌ខៀវ ដែលបានលុកលុយ រន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ខ្មៅងងឹត នឹងត្រូវរស់នៅយូរល្មមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាមុន។
អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រដែលសិក្សាអំពីជីងចក់ ឬសត្វបង្គួយ បានរកឃើញថា លក្ខណៈនៃសត្វអាចផ្លាស់ប្តូរ លឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូររូបរាង របស់ពួកគេក្នុងមួយជីវិតតែមួយដើម្បីរស់នៅក្នុងបរិស្ថានថ្មី៕

ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top