ព័ត៌មានជាតិ

គណៈមេប្រយោគ​ទូទាំងប្រទេស ប្រចាំការប្រមូលព័ត៌មាន ដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរ និងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ពីដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុប

ភ្នំពេញ៖ ​គណៈមេប្រយោគ​ទូទាំងប្រទេសប្រចាំការ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បាន​នឹង​កំពុង​ទំនាក់ទំនង ​ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​ទូទាំងប្រទេស ប្រចាំ​មណ្ឌល​រាជធានី​ ខេត្ត ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន ឆ្លើយតបសំណួរ និងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានា អំពីដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ បាក់ដុប ឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមរយៈគេហទំព័រ និងទំព័របណ្ដាញសង្គមផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៕ នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកក្រសួងអប់រំ ។

Facebook Comments

To Top