ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យមានគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ ៖ តើផ្លាកសញ្ញានេះ មានន័យដូចម្តេច?

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែកទ្រឹស្តី នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដោយឆ្លើយសំណួរ ក្នុងកម្មវិធី Cambodia Driving Rules តើផ្លាកសញ្ញានេះ មានន័យដូចម្តេច? (ចប់ផ្លូវសំរាប់អ្នកថ្មើរជើង និងទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរណ៍។

សូមរំលឹកថា ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ នៅច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញយក និងតម្លើងកម្មវិធី Cambodia Driving Rules ដោយអត់គិតថ្លៃ (FREE Download) ក្នុងការរៀនទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ៕

ដោយ ៖ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top