ព័ត៌មានជាតិ

ទូតអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា ជូនពរឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឲ្យប្រឡងជាប់គ្រប់គ្នា

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានផ្ញើសារជូនពរដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់ ឲ្យមានសំណាងល្អក្នុងពេល ប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬថ្នាក់ជាតិឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នា នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៩-២០ សីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ៕

Facebook Comments

To Top