នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខជូនក្រុមគ្រួសារ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ស៊ើយ កែវ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Facebook Comments

To Top