អន្តរជាតិ

ធនាគារកំពូលទាំង៤ របស់ចិន បង្កើនប្រាក់ចំណេញ ច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ២០១៧

ចិន៖យោងតាមរបាយការណ៍ ដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច Warton Economic Institute (WEI) បានឲ្យដឹងថា ធនាគារធំជាងគេទាំង៤របស់ចិន រួមមានត្រូវបានចុះបញ្ជី ប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុត របស់ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៧ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឆៃណាឌៀលី។

របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថា ធនាគារចិនឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម បានរកប្រាក់ចំណេញបានចំនួន ៣៦៤,៦ពាន់លានយន់ (៥៣,៣១ពាន់លានដុល្លារ) ធនាគារ China Construction Bank Corp មានចំនួន ២៩៩,៨ពាន់លានយន់ ធនាគារកសិកម្ម នៃប្រទេសចិនមានចំនួន ២៣៩,៥ពាន់លានយន់ និងធនាគារចិនមានប្រាក់ចំណេញ ២២២,៩ពាន់លានយន់។

យោងតាម WEI ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ាងហៃ បានផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ច ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងការវិភាគសហគ្រាស។ ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពូល ៗ មានជិត ៩០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ ដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសៀងហៃ និងស៊ិនជិន ហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ មានចំនួន ២៩,៣ពាន់ពាន់លានយ័នស្មើនឹង ៣៥,៤២ភាគរយនៃ GDP សរុបរបស់ប្រទេសចិន ដែលមានចំនួន ៨២,៧ពាន់ពាន់លានយន់។

ភាគច្រើននៃសហគ្រាស ដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន ៣៦០ នាក់ស្ថិត​នៅ ភាគខាងកើតប្រទេសចិន៧៤ នៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិន និង ៦៦នៅភាគខាងលិច។ លោក Shen Hanyao ប្រធានក្រុមហ៊ុន WEI បាននិយាយថា ទីក្រុងប៉េកាំងមានក្រុមហ៊ុន ដែលទទួលបាន ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតចំនួន៧៧ ហើយបន្ទាប់មកគឺខេត្ត Guangdong មាន ៨១ក្រុង និងទីក្រុងស៊ាងហៃមានចំនួន ៥២ ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top