ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ ជួបលោក Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនចប់អាណត្តិ ប្រចាំកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបានយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ នៅម៉ោងប្រមាណ ៤៖៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១៤ សីហានេះ បាននិងកំពុងជួបលោក Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន ចប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជា ៕

Facebook Comments

To Top