ព័ត៌មានជាតិ

អាងទឹកតាម៉ុក ឡើងរហូតដល់កម្ពស់ជាង ៣ម៉ែត្រ ហូរកាតសំណង់បង្ហៀរ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានប្រកាសថស នៅព្រឹកថៃ្ងទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុកស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានកំពស់ ៣,០៣ម៉ែត្រ ហូរកាត់សំណង់បង្ហៀរ ០,០៣ម៉ែត្រ៕

Facebook Comments

To Top