នយោបាយ

សម្តេច ស ខេង ព្រមានលោក អ៊ាវ ចំរើន ស្នងការនគរបាល ខេត្តកណ្តាល លើកទី១ រឿងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ លើការគ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំ

To Top