នយោបាយ

ក្រសួងការបរទេស​ បង្ហាញលទ្ធផលនៃ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម លើកទី៦

Facebook Comments

To Top