នយោបាយ

លោក សម រង្ស៊ីថា ១៩ កក្កដា ២០១៩នេះ ជាខួប៦ឆ្នាំ នៃការវិលត្រឡប់ មកកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖លោក សម រង្ស៊ី បានឡើងវិញថា ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នេះជាខួបទី ៦ នៃមាតុភូមិនិវត្តន៍ កាលពីថ្ងៃ ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។

លោកបន្តក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី២ របស់លោក សម រង្ស៊ី ថ្ងៃខាងមុខនេះ នឹងមានភាពអធឹកអធម ជាងកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ទៅទៀត ហើយនឹងនាំមក នូវការផ្លាស់ប្តូរ ដែលមិនអាចជៀសវាងបានទេ ៕

Facebook Comments

To Top