នយោបាយ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ កំពុងជួបអនុរដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស វៀតណាម

ភ្នំពេញ៖ លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបានយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ នៅម៉ោងប្រមាណ ៤រសៀលថ្ងៃទី១៨ កក្កដានេះ បាននិងកំពុងជួបលោក Nguyen
Quoc Dung អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស វៀតណាម ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់​ នយោបាយកម្ពុជា-វៀតណាមលើកទី៦ ។

Facebook Comments

To Top