នយោបាយ

ក្រសួងការបរទេសខ្មែរ​ បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្កា​ នូវការចោទប្រកាន់ ដោយគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំង នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា របស់សភាអាមេរិក

Facebook Comments

To Top