ព័ត៌មានជាតិ

ពិធីចុះហត្ថលេខា លើភាពជាដៃគូ រវាងធនាគារ ស្ថាបនានិង ទ្រូម៉ាន់នី

ភ្នំពេញ៖ស្ថាបនា ដែលជាធានាគារឈានមុខគេមួយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដានេះ បានដាក់ឲ្យដំណើរការ ជាផ្លូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បី ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការផ្ទេរប្រាក់ កាន់តែងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រវាងគណនី នៅធនាគារស្ថាបនា និង Wallet របស់ទ្រូម៉ាន់នីតាម រយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile និង TrueMoney app ក៏ដូចជា ការបង់ឥណទានបានកាន់តែងាយស្រួល របស់អតិថិជនធនាគារស្ថាបនា តាមភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់ទ្រូម៉ាន់នីនៅ ទូទាំងប្រទេស។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូរវាង ធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ានីនី នាពេលនេះ គឺជាការ ឆ្លុះបញ្ចំាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ទាំងពីរ ដើម្បីផ្តល់ជូន មធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់កាន់តែ ងាយស្រួលឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពដល់គ្រប់អតិថិជន ដែលនិយមប្រើប្រាស់បច្ចេក វិទ្យាទំនើប និងអតិថិជនដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារនៅឡើយ។

លោក លឹម អូន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនា មានប្រសាសន៍ថា “យើង មាន សេចក្តី សោមនស្ស រីករាយ ជា ខ្លាំង ដែលចាប់ពីពេល នេះទៅអតិថិជន ទាំង អស់អាចធ្វើការ ផ្ទេរ ប្រាក់ពីគណនី នៅធនាគារស្ថាបនា ទៅកាន់ Wallet របស់ អតិថិជន ទ្រូម៉ាន់នី បានដោយងាយស្រួល និង រលូន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អតិថិជនរបស់ ធនាគារស្ថាបនា ក៏អាចធ្វើការ បង់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការ ផ្ទេរ ប្រាក់ ពី Wallet ទ្រូម៉ាន់នី ទៅគណនី ចរន្ត រឺគណនី សន្សំនៅធនាគារ ស្ថាបនាដែល នឹងធ្វើ ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីនោះ ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ”។

លោកបន្តថា មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជន ធនាគារស្ថាបនា ក៏អាចបង់ប្រាក់កម្ចី របស់ខ្លួនជាសាច់ ប្រាក់សុទ្ធនៅតាមភ្នាក់ ងារទ្រូម៉ាន់នី នៅទូទាំងប្រទេស។

ដូចនេះ ជាមួយកម្មវិធី Sathapana Mobile និងសេវាកម្ម iBanking លោកអ្នកអាច ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី នៅធនាគារ ស្ថាបនាទៅ Wallet ទ្រូម៉ាន់នី បានយ៉ាងងាយស្រួល បំផុត។

ជាមួយគ្នានេះ អ្នកស្រី អ៊ុក រ៉ាវី អគ្គនាយកស្តីទី របស់ ទ្រូម៉ាន់នី បានលើកឡើងថា “ដើម្បី អបអរសាទរ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាព ជា ដៃ គូនេះ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ ផ្តល់ ជូន ពិសេសសម្រាប់ ថ្លៃសេវាកម្ម ផ្ទេរ ប្រាក់ពី Sathapana Mobile ទៅ TrueMoney App និងពី TrueMoney App ទៅ Sathapana Mobile ដោយមិនគិតកម្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ដូចនេះយើងខ្ញុំសូមប្រកាស់ជាផ្លូវការ នូវការផ្តល់ជូនជាពិសេស នេះចាប់ពីពេល នេះតទៅហើយយើង ខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាការផ្តល់ ជូនដ៏ទាក់ ទាញសម្រាប់ អតិថិជនទាំងអស់”។

ធនាគារ ស្ថាបនា នៅ តែ ខិតខំអភិវឌ្ឍ និងបន្ត ផ្តល់ ជូន ជម្រើស ឌីជីថល ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ អតិថិជន ដើម្បី ផ្ទេរ ប្រាក់ ទាំង សម្រាប់ តម្រូវ ការ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ តម្រូវ ការ អាជីវកម្ម គ្រប់ ទី កន្លែង ទូទាំង ប្រទេស។ ជាមួយទូរសព្ទ ដៃ ធនាគារស្ថាបនា បាន នាំ មកនូវ សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ ទំនើប របស់ ខ្លួន តាមរយៈ Sathapana Mobile ដល់ អតិថិជន ហើយ ឥឡូវ នេះ នឹងមានផ្តល់ជូន តាមរយៈ TrueMoney app បន្ថែមទៀត៕

ធនាគារ ស្ថាបនា ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែល មាន ទ្រព្យ សកម្ម សរុប លើស ពី 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារ ច្រើនជាង 4,000 នាក់។ យើងមានបណ្ដាញសាខាធំជាងគេទីពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 171 សាខា និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ចំនួន 161 គ្រឿង ដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកក្រដាសប្រាក់ ដកប្រាក់ និងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់។ យើងផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារដ៏ពេញលេញដូចជា សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាប្រាក់បញ្ញើ សេវា iBanking សេវាធនាគារ តាមទូរស័ព្ទដៃ សេវាប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទានប្រភេទវីសា សេវា ផ្ទេរ ប្រាក់ ក្នុង ស្រុក និងក្រៅប្រទេស សេវាផ្ទេរប្រាក់ជុំវិញពិភពលោក (Western Union) ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ទ្រូម៉ាន់នី ជាក្រុមហ៊ុន ដែលផ្តល់នូវសេវាទូទាត់ ចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែល អនុញ្ញាត្តិ អោយ អតិថិជន ដែលពុំមានការប្រើប្រាស់ សេវាធនាគារអាចប្រើប្រាស់ នូវសេវាហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ TrueMoney App និងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី បានពង្រីកភ្នាក់ងារ ច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏មានដៃគូ សហការជា ច្រើនសម្រាប់ផ្តល់នូវសេវាទូទាត់ ហរិញ្ញវត្ថុមានភាពងាយស្រួល និងទាន់សម័យ។

ចុចដោនឡូត TrueMoney App ឥឡូវនេះ
http://onelink.to/truemoneyapp_sk

Facebook Comments

To Top