ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាណ៍៖ ផ្លូវមានផ្លាកសញ្ញាឲ្យឈប់ តើអ្នកបើកបរត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

ភ្នំពេញ៖ ស្វែងយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដើម្បីចូលរួមចំណែក កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ៖ ផ្លូវមានផ្លាកសញ្ញាឲ្យឈប់ ប្រសិនអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរ លើផ្លូវសាធារណៈ ឆ្លងកាត់នៅត្រង់ផ្លូវខ្វែង ដោយបានជួបស្ថានភាពដូចក្នុងរូប តើអ្នកត្រូវផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ យានយន្តណាមួយទៅមុន?

ដោយ៖ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top