នយោបាយ

លទ្ធផលនៃ ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់សម្តេចតេជោ នៅហុងគ្រី និងការអញ្ជើញចូលរួម សន្និសីទកំពូលលើកទី៥ ស្តីពីអន្តរសកម្មភាព និងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ី នៅតាជីគីស្ថាន

Facebook Comments

To Top