សន្តិសុខ និង សង្គម

ភាគីពាក់ព័ន្ធចុះវាស់វែង រយៈកំពស់រៀបចំ បណ្តាញបំពង់ បង្ហូរទឹកនៅមុខសាលា ខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ៖រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានសហការជាមួយការិយាល័យ បច្ចេកទេស នៃមន្ទីរដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ខេត្តព្រះសីហនុ និង ក្រុមហ៊ុនSCE បានចុះវាស់វែងរយៈកំពស់ ដើម្បីរៀបចំបណ្តាញបំពង់បង្ហូរទឹក ចាប់ពីមុខសាលាខេត្តព្រះសីហនុ ដល់អេម៉ារីអូ៕

Facebook Comments

To Top