នយោបាយ

សមាគមខ្មែរក្វាងជូ នៅកូរ៉េខាងត្បូង នឹងប្រារព្ធខួបទី៧០ឆ្នាំ នៃថ្ងៃប្រវត្តិសាស្រ្តបារាំង កាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រង

ភ្នំពេញ៖ សមាគមខ្មែរក្វាងជូ នៅកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ នឹងប្រារព្ធខួបទី៧០ឆ្នាំ នៃថ្ងៃប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលអាណានិគមបារាំង បានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឲ្យវៀតណាម គ្រប់គ្រងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន៕

To Top