អន្តរជាតិ

កំពូលក្រុមហ៊ុន រកប្រាក់ចំណូល ច្រើនជាងគេទាំង១០ នៅលើពិភពលោក

ចិន៖ តាមរបាយការណ៍ របស់ Bloomberg ថា ក្រុមហ៊ុនApple ត្រូវបានគេតែងតាំង ជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូល ដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក សម្រាប់ឆ្នាំទី៤ជាប់ៗគ្នា ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ចំនួន ៥៧,២ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមខែមីនា យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឆៃណាឌៀលី។

ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មចិន និងធនាគារចិន “Commercial Bank of China and China Construction Bank” បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ និងលេខ៣ នៅក្នុងបញ្ជី ជាមួយធនាគារចិន២ទៀត ធនាគារកសិកម្មចិន និងធនាគារចិន “Agricultural Bank of China and the Bank of China” ដែលឈរនៅលំដាប់កំពូលទាំង១០ ហើយក្រុមហ៊ុន Microsoft ឈរលេខ៤៕ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top