អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Nissan អង្រួនចិត្តក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខណៈក្រុមហ៊ុនរក្សា Saikawa ជានាយកប្រតិបត្ត

តូក្យូ៖ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan របស់ប្រទេសជប៉ុនបានអង្រួនចិត្តក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន ដោយបានបន្ថែមអ្នកដឹកនាំកំពូលម្នាក់ពីដៃគូក្រុមហ៊ុន Renault ខណៈវាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបរាជ័យលោកCarlos Ghosn saga និងលទ្ធផលខកចិត្តយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។
ក្រុមហ៊ុននេះនឹងស្នើដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុននូវរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីមួយដែលមានសមាជិកចំនួន ១១នាក់ក្នុងនោះ៦នាក់នឹងនៅខាងក្រៅខ ណៈក្រុមហ៊ុន Nissan ព្យាយាមកែលម្អអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម បន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្រធានរបស់លោក Ghosn ចំពោះការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថា ជាមួយនឹងមេរៀនពីការប្រព្រឹត្តិល្មើសនៃការប្រតិបត្តិនាពេលថ្មីៗនេះនៅតែមានភាពល្អឡើងវិញក្រុមហ៊ុន Nissan បានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបែងចែកមុខងារត្រួតពិនិត្យ និងប្រតិបត្តិ។
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Renault លោក Thierry Bollore នឹងចូលរួមជាមួយសហសេវិករបស់លោកពីក្រុមហ៊ុនបារាំងលោក Jean-Dominique Senard នៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាពីភាពជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top