ព័ត៌មានជាតិ

ប.ស.ស ចេញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រចាំខែសីហា ២០១៨ ជូនដល់ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ភ្នំពេញ៖ បេឡាជាតិ របបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ២ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានជូនដំណឹង ដល់ម្ខាស់សហគ្រាស គ្រឺះស្ថានទាំងអស់ ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីកំណត់ពីតម្លៃ អត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលត្រូវបង់ ភាគទាន មក ប.ស.ស ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ។

អត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ៖
១ ដុល្លារ = ៤ ០៧២ រៀល
១ បាត = ១២៤ រៀល
១ ០០០ ដុង = ១៧៧ រៀល

 

Facebook Comments

To Top