ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គីភ័យកំពុង ឆេះផ្ទះសំអាងការ នៅខណ្ឌដូនពេញ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិភ័យកំពុងឆាប់ឆេះ ផ្ទះល្វែងសំអាងការ អប្បរាភ្នំពេញ នៅវេលាម៉ោង១និង២៣០នាទីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ។

សមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គិភ័យ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងអន្តរាគមន៍ បាញ់ពន្លត់ ។

Facebook Comments

To Top