នយោបាយ

តុលាការ សម្រេចបន្តឃុំខ្លួន លោក កឹម សុខា ដដែល

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីការបើកសួរ ដេញដោលមេធាវី ការពារក្តីលោក កឹម សុខា នៅក្រៅឃុំ ឬបន្តជាប់ពន្ធនាគារ នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តុលាការបានប្រកាស លទ្ធផលថា លោកនៅតែបន្ត ជាប់ពន្ធនាគារដដែល រយៈពេល ៦ខែទៀត​។

Facebook Comments

To Top