នយោបាយ

បក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា មានសិទ្ធិឃោសនា៨ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានប្រកាសឲ្យគ្រប់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិ ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោត រយៈពេល៨ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-២៤ ឧសភា ពីម៉ោង៦ព្រឹក ដល់១០យប់៕

Facebook Comments

To Top