ព័ត៌មានជាតិ

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីសារព័ត៌មានដើមអម្ពិល ដោយចុច ៧៨៧៨ តាមរយៈ Cellcard

ភ្នំពេញ៖ លោកអ្នកទទួលបាន នូវរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗ ពីសារព័ត៌មានដើមអម្ពិល ដោយគ្រាន់តែធ្វើការ ហៅទូរស័ព្ទចេញទៅលេខ ៧៨៧៨ របស់អតិថិជន Cellcard លោកអ្នក នឹងបានដឹងអំពី ព័ត៌មានក្នុងសង្គម ព័ត៌មាននយោបាយ ព័ត៌មានសិល្បៈ សុខភាព និងកីឡាជាដើម ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅលើទូរស័ព្ទដៃ របស់អស់លោកអ្នក ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនេះ អតិថិជនរបស់ Cellcard អាចជ្រើសយកជំរើស ៣ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញ(រក្សារទុករយៈ)

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ (ផ្សាយជូន3 ដងក្នុង1ថ្ងៃ)
-ព័ត៌មានពេលព្រឹក៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 7:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹក ។
-ព័ត៌មានពេលរសៀល៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 11:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 រសៀល ។
-ព័ត៌មានពេលល្ងាច៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 6:30 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 7:30 ល្ងាច ។

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍
-ព័ត៌មាននឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសំឡេង មានរយៈពេលពី 2 ទៅ 4 នាទី ។
-អ្នកនឹងទទួលបានសារ ជាដំណឹង ជាមួយចំណងជើង នៃព័ត៌មាន ។

គួររំលឹកថា ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាននេះ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 7878 ។ ដើម្បីភ្ជាប់សេវា សូមទូរស័ព្ទទៅ 7878 ហើយធ្វើតាមការណែនាំ ក្នុងការទូរស័ព្ទទៅ 7878 មានតម្លៃ 1សេន ក្នុង 1នាទី ចំណែកសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ មានតម្លៃ 3សេន ក្នុង 1ថ្ងៃ ទទួលបាន 200 នាទី៕

Facebook Comments

To Top