សន្តិសុខ និង សង្គម

ស្លាប់​មនុស្ស៧នាក់ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃទី១៧ មេសា

​ភ្នំពេញ ៖ ​មនុស្ស​ស្លាប់​៧នាក់ (ស្រី១នាក់) និងរងរបួសធ្ងន់-ស្រាល ៥៥នាក់(ស្រី៧១៣នាក់) ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩​។​

​តាមទិមន្នន័យ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ ផ្លូវគោក​ទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសានេះថា គ្រោះថ្នាក់​ដែល​បង្ក​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​របួស​សរុប ចំនួន​៦២នាក់ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា​ គឺ​កើតឡើង ដោយសារ​ហេតុការណ៍​ប៉ះទង្គិច ចំនួន ២៥លើក៕

To Top