អន្តរជាតិ

អគ្គលេខាធិការបក្ស និងជាប្រធានាធុិបតី ដ៏មានឥទ្ធិពល ក្នុងបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម កំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

បរទេស៖ លោក Nguyen Phu Trong  ប្រធានាធិបតី និងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម ដ៏មានឥទ្ធិពល កំពុងស្ថិតក្នុងការសង្គ្រោះ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវៀតណា នេះបើតាមព័ត៌មាន ពីមនុស្សជិតស្និតរបស់លោក ប្រាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារ BBC ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងអំឡុងពេលលោក Nguyen Phu Trong កំពុងទស្សនកិច្ច ក្នុងខេត្តគៀនយ៉ាង ។

Facebook Comments

To Top