ព័ត៌មានជាតិ

សប្បាយ​ៗ សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំ ថ្ងៃទីមួយ!

ភ្នំពេញ:

អ្នកភ្នំពេញរាំមិនចាញ់ អ្នកខេត្តប៉ុន្មានទេ រាំច្រើនវង់ណាស់ តាំងពីថ្ងៃមកម្លេះ។ សូមជូនរូបភាពខ្លះៗ ពីរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ។

 

Facebook Comments

To Top