សុខភាព

មូលហេតុទាំង ៤ ដែលងាយនឹង ធ្វើឲ្យអ្នកជ្រុះសក់

1.ស្ត្រេស

2. ប្រវត្តិគ្រួសារ៖ អ្នកអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបាន ដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរ របបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរបៀបរស់នៅ ហើយជៀសវាងអ្វីដែលអាច រួមចំណែកក្នុងការជ្រុះសក់

3.ឧបករណ៍ធ្វើសក់៖ ការផ្លុំសម្ងួតសក់ដោយកំដៅ ការរមួលសក់ និងការរចនាមូដសក់ផ្សេងទៀត សុទ្ធតែជាកត្តាធ្វើឲ្យ អ្នកជ្រុះសក់កាន់តែច្រើន។

4.ការប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមី ៖ សាប៊ូកក់សក់ ម៉ាស៊ីន និងប្រេងលាបសក់ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមី ជាច្រើនប្រភេទ។ ផលិតផលគ្រឿងសំអាង ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមី អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់សក់របស់អ្នក ដូចជាធ្វើឱ្យសក់ងាយនឹងបែកចុង ជ្រុះសក់ និងបញ្ហាសក់ផ្សេងទៀត ៕

ប្រភព៖ Health.com.kh

Facebook Comments

To Top