នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ អ្នកបង្កើតគណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ច ចាំទទួលអាចង្រៃមួយនោះ ប្រយ័ត្នខ្លួនទៅ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា អ្នកបង្កើតគណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ច ដែលមានគ្នាចំនួន៥នាក់ ដើម្បីចាំទទួល អាចង្រៃណាមួយនោះ ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួន កុំចេះតែបង្កើតផ្តេសផ្តាស ព្រោះខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាព ខុសច្បាប់ហើយ ។

Facebook Comments

To Top