នយោបាយ

សម្តេចតេជោថា មានអាអ្នកខ្លះកំពុងជាប់ឃុំ ក្នុងផ្ទះហាមគេមិនឲ្យ សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ


ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងមិនបញ្ចេញចំឈ្មោះថា មានអាអ្នកខ្លះជាប់ឃុំខ្លួន ក្នុងផ្ទះហើយ បែរជាហាមគេមិនឲ្យ សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញ ហើយក៏ចោទប្រកាន់ និងលាភលាបពណ៌ គេសព្វបែបយ៉ាង ចំពោះអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ ។

Facebook Comments

To Top