នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រកាសចាត់ការ អ្នកមិនទទួលសិទ្ធិ ធ្វើនយោបាយ ដែលធ្វើសកម្មភាព ខុសច្បាប់

ភ្នំពេញ៖សម្តេចសតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា ប្រសិនបើបុគ្គលណា មិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ ហើយធ្វើសកម្មភាព នយោបាយខុសច្បាប់នោះ គឺសម្តេចនឹងចាត់ការ តាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ។

Facebook Comments

To Top