នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ៖ លើកឡើងពីឈ្មោះ គង់ គាំ គង់ បូរ៉ា និងរៀល ខេមរិន្ទ្រ ក្រោយបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួច

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានលើកឡើងពីបុគ្គលមួយចំនួន ដែលបានសុំសិទ្ធិ ធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ដូចជា លោក គង់ គាំ លោក គង់ បូរ៉ា និងលោក រៀល ខេមរិន្ទ្រ ។

Facebook Comments

To Top